بهاران

نام تجاری: بهاران
رسته:
مدیر عامل: قربان حسن جانی روشن
نشانی: میدان بهارستان ، کوچه نظامیه،پاساژآشتیانی
شماره پلاک: 162
کد پستی: 1141655417
تلفن: 33924660
تلفن همراه: 09125377730