بهارلو

نام تجاری: بهارلو
رسته:
مدیر عامل: نازیتا بهارلو
نشانی: خیابان خاوران،سه راه هاشم آباد،خیابان شهید قربانی
شماره پلاک: 21
کد پستی: 1798853811
تلفن: 33009017
تلفن همراه: 09122946260