بهار

نام تجاری: بهار
رسته: تابلو ساز نئون پلاستیک
مدیر عامل: محمد حسن حیدری
نشانی: شهرک ولیعصر خیابان حیدری جنوبی
شماره پلاک: 176
کد پستی: 1376743741
تلفن: 66296722
تلفن همراه: 09123062557
Edit