بهروز

نام تجاری: بهروز
رسته: تابلو ساز نئون پلاستیک
مدیر عامل: مسعود مرادی
نشانی: کوچه رحیم علیپور خیابان ثاراله
شماره پلاک: 29
کد پستی: 1713754594
تلفن: 33357505
تلفن همراه: 09128066289
Edit