بهروز2000

نام تجاری: بهروز2000
رسته: طراحی و برش شبرنگ
مدیر عامل: بهروز یقینی
نشانی: خیابان فردوسی جنوبی روبروی فروشگاه شهر و روستا
شماره پلاک: 207
کد پستی: 1144614465
تلفن: 33930888
تلفن همراه: 09123262259
Edit