بیتا

نام تجاری: بیتا
رسته:
مدیر عامل: سید حسن نصرالهی
نشانی: کیلومتر 8 جاده مخصوص خیابان16 کوچه 8 پلاک 5
شماره پلاک: 5
کد پستی: 1389793911
تلفن: 02144533491
تلفن همراه: 09121029468