بینش و پویش

نام تجاری: بینش و پویش
رسته:
مدیر عامل: حمیدرضا عنبرستانی
نشانی: خیابان ظهیرالاسلام ، ساختمان شقایق ، زیرزمین
شماره پلاک: 6
کد پستی: 1146913167
تلفن: 33924609
تلفن همراه: 09121056098