تابان

نام تجاری: تابان
رسته: سازندگان قالب تیغهای برش و جعبه و کارهای چاپی
مدیر عامل: مجید صبوری
نشانی: خ مصطفی خمینی پائین تراز میدان بهارستان نرسیده به کوچه نظامیه
شماره پلاک: 896
کد پستی: 1141917441
تلفن:
تلفن همراه: 09124111603