تابان

نام تجاری: تابان
رسته: تابلو ساز نئون پلاستیک
مدیر عامل: حجت بختیاری
نشانی: خیابان خاوران ، خیابان عارف جنوبی
شماره پلاک: 2
کد پستی: 1771733934
تلفن: 33702412
تلفن همراه: 09122076916
Edit