تام

نام تجاری: تام
رسته: تابلو ساز نئون پلاستیک
مدیر عامل: محمدرضا طاهری فرد
نشانی: خیابان وحدت اسلامی ایستگاه ورزشگاه طبقه دوم
شماره پلاک: 339
کد پستی: 1199653511
تلفن: 55630435
تلفن همراه: 09121208599
Edit