تداعی

نام تجاری: تداعی
رسته:
مدیر عامل: علی رمضانی رباط ترکی
نشانی: خیابان جمهوری اسلامی نرسیده به خ ظهیرالسلام کوچه اسماعیل مراغه ای
شماره پلاک: 34
کد پستی: 1146815661
تلفن: 33953538
تلفن همراه: 09125442586