توس

نام تجاری: توس
رسته:
مدیر عامل: فرحناز محمد باقری لاهوت
نشانی: خیابان ظهیرالسلام ،کوچه امید آزادی خواه پلاک 18
شماره پلاک: 18
کد پستی: 1146875114
تلفن: 33908886
تلفن همراه: 09351142775