تکاور

نام تجاری: تکاور
رسته: تابلو ساز نئون پلاستیک
مدیر عامل: مرتضی تکاور
نشانی: پاسداران نبش بهارستان چهارم داخل پاساژسامان
شماره پلاک: 526
کد پستی: 1958655665
تلفن: 22543231
تلفن همراه: 09121718404
Edit