تک

نام تجاری: تک
رسته:
مدیر عامل: حسین محمدی
نشانی: خیابان جمهوری اسلامی، کوچه شهید مراغه ای،
شماره پلاک: 4
کد پستی: 1146815868
تلفن: 02177472780
تلفن همراه: 09121549075