تیراژه

نام تجاری: تیراژه
رسته: تابلو ساز نئون پلاستیک
مدیر عامل: مرتضی عبدالحسینی
نشانی: خیابان سی متری جی خ قلیج خانی
شماره پلاک: 10
کد پستی: 1351677884
تلفن: 66627533
تلفن همراه: 09127068688
Edit