ثابت

نام تجاری: ثابت
رسته:
مدیر عامل: مصطفی بایه
نشانی: میدان بهارستان ، کوچه نظامیه ، پاساژ آشتیانی
شماره پلاک: 88
کد پستی: 1141655384
تلفن: 33901429
تلفن همراه: 09126151572