جالب

نام تجاری: جالب
رسته: تابلو ساز نئون پلاستیک
مدیر عامل: ابوالفتح قریب گرکانی
نشانی: بهارستان خیابان جمهوری خ ملت نبش کوچه شریفی
شماره پلاک: 236
کد پستی: 1143967116
تلفن: 33916739
تلفن همراه: 09123082258
Edit