جامع

نام تجاری: جامع
رسته: خدمات چاپ
مدیر عامل: محمود کوچکی
نشانی: خیابان شهید مفتح جنوبی، جنب زیرگذر سعدی، کوچه نجومی
شماره پلاک: 8 ( همکف )
کد پستی: 1581834713
تلفن:
تلفن همراه: 09121163538