جعفریه

نام تجاری: جعفریه
رسته: خدمات چاپ
مدیر عامل: رضا شکوری
نشانی: میدان بهارستان ، کوچه نظامیه
شماره پلاک: 102
کد پستی: 1141655418
تلفن: 33917949
تلفن همراه: 09125406887