جلوه آفتاب

نام تجاری: جلوه آفتاب
رسته:
مدیر عامل: مهدی رضوی تبریزی
نشانی: خیابان دماوندخیابان سازمان آب خ 5شیدایی غربی کوچه هشتم جنوبی
شماره پلاک: 214
کد پستی: 1658963541
تلفن:
تلفن همراه: 09121579927