جویان تبلیغات

نام تجاری: جویان تبلیغات
رسته: تابلو ساز نئون پلاستیک
مدیر عامل: حامد حسن زاده
نشانی: سازمان آب - خیابان 5 شیدائی-بن بست 7 جنوبی- پلاک 16
شماره پلاک: 16
کد پستی: 1658963845
تلفن: 02177348598
تلفن همراه: 09122931283
Edit