حبیب

نام تجاری: حبیب
رسته: تابلو نویس و خطاط تابلو - نئون پلاستیک و پارچه ای
مدیر عامل: حسن بخشعلی زاده شادکام همدانی
نشانی: وحدت اسلامی مقابل آگاهی نبش کوچه کیهان
شماره پلاک: 229
کد پستی: 1197614984
تلفن: 55631452
تلفن همراه: 09121496411
Edit