حروفچینی ( تکنو پرداز )

نام تجاری: حروفچینی ( تکنو پرداز )
رسته: حروفچینی و خدمات نشر به صورت مکتوب
مدیر عامل: علی احمدی
نشانی: افسریه - پانزده متری دوم ، نبش خیابان 30 ، پاساژ عالی قاپو
شماره پلاک: 10
کد پستی: 1784794563
تلفن: 33807930
تلفن همراه: 09393807930