حسینی

نام تجاری: حسینی
رسته: تابلو ساز نئون پلاستیک
مدیر عامل: حسن رهنما فرد
نشانی: جانبازان غربی مابین مدنی و اتوبان امام علی
شماره پلاک: 290
کد پستی: 1635996111
تلفن: 77691773
تلفن همراه: 09125355315
Edit