خاطره

نام تجاری: خاطره
رسته:
مدیر عامل: پرویز صفاری
نشانی: خیابان 17شهریورخیابان آیت اله سعیدی
شماره پلاک: 398
کد پستی: 1774665375
تلفن:
تلفن همراه: 09121244843