خیام نوین

نام تجاری: خیام نوین
رسته:
مدیر عامل: غلامحسین قاسمی زرگر
نشانی: خیابان خیام شمالی، کوچه جزایری، کوچه بصیرالعلومی
شماره پلاک: 10
کد پستی: 1199755313
تلفن:
تلفن همراه: 09123939901