دادار

نام تجاری: دادار
رسته:
مدیر عامل: علیرضا محرمی
نشانی: خ دماوند روبروی بیمارستان بوعلی خ بخشی فر طبقه همکف واحد 5
شماره پلاک: 1
کد پستی: 1616913111
تلفن: 77548470
تلفن همراه: 09121245768