دالاهو

نام تجاری: دالاهو
رسته: خدمات چاپ
مدیر عامل: عبداله براتی سرتختگاهی
نشانی: خیابان انقلاب، اول خیابان سپاه
شماره پلاک: 30
کد پستی: 1571618811
تلفن:
تلفن همراه: 09124700838