دایره سفید

نام تجاری: دایره سفید
رسته:
مدیر عامل: سید محمد معالج
نشانی: خیابان شریعتی، خیابان بهار شیراز، نبش کوچه زنده دلان
شماره پلاک: 53
کد پستی: 1565716313
تلفن:
تلفن همراه: 09121032208