دبیر

نام تجاری: دبیر
رسته:
مدیر عامل: علی امان اللهی
نشانی: خیابان جمهوری اسلامی ، نرسیده به خیابان ظهیرالسلام ، کوچه محمودی ،پلاک 7
شماره پلاک: 7
کد پستی: 1143963417
تلفن: 02133962944
تلفن همراه: 09122430150