درویش

نام تجاری: درویش
رسته: تابلو ساز نئون پلاستیک
مدیر عامل: علی درویش
نشانی: چهارراه مولوی کوچه پاسگاه سعدی خ مولوی ط اول واحد4
شماره پلاک: 265
کد پستی: 1166819734
تلفن: 33355637
تلفن همراه: 09121213601
Edit