دریا

نام تجاری: دریا
رسته: تابلو ساز نئون پلاستیک
مدیر عامل: هوشنگ عزیزخانی
نشانی: خیابان مهرآباد جنوبی خ امام محمد باقر
شماره پلاک: 55
کد پستی: 1385875897
تلفن: 66620305
تلفن همراه: 09195503242
Edit