( دفتر چاپخانه )

نام تجاری: ( دفتر چاپخانه )
رسته:
مدیر عامل: محمد میرزائی
نشانی: میدان فردوسی، ضلع جنوب شرقی
شماره پلاک: 3 (بالای همکف واحد2)
کد پستی: 1145693141
تلفن: 66727875
تلفن همراه: 09123753795