( دفتر چاپخانه )

نام تجاری: ( دفتر چاپخانه )
رسته:
مدیر عامل: کاظم فرهادی
نشانی: خیابان شریعتی، خیابان دشتستان دوم
شماره پلاک: 23 ( همکف )
کد پستی: 1947934913
تلفن: 22842317
تلفن همراه: 09121114642