دفتر چاپ

نام تجاری: دفتر چاپ
رسته: خدمات چاپ
مدیر عامل: آرش زمانی راد
نشانی: خیابان میرداماد، خیابان آقازاده فرد
شماره پلاک: 5،طبقه7-واحد19
کد پستی: 1911643346
تلفن: 22924203
تلفن همراه: 09121996399