دلارنگ

نام تجاری: دلارنگ
رسته:
مدیر عامل: محمّد رحیم طایفه
نشانی: خیابان انقلاب اسلامی،خیابان شهیدنامجو،نبش کوچه شهیدآغاسی
شماره پلاک: 87 و 89
کد پستی: 1618953711
تلفن: 77505535
تلفن همراه: 09122156052