دنیز

نام تجاری: دنیز
رسته: طراحی و برش شبرنگ
مدیر عامل: عیسی وطن خواه احمد آبادی
نشانی: فردوسی جنوبی روبروی موزه بانک ملی
شماره پلاک: 239
کد پستی: 1144614617
تلفن: 33929058
تلفن همراه: 09121967096
Edit