دیباجی

نام تجاری: دیباجی
رسته:
مدیر عامل: داود دیبا
نشانی: خیابان ظهیرالاسلام ، خیابان مصباح ، کوچه زرنگین
شماره پلاک: 5 ( همکف )
کد پستی: 1147815513
تلفن: 77532503
تلفن همراه: 09123755155