دیدگاه سیما

نام تجاری: دیدگاه سیما
رسته:
مدیر عامل: عاطفه تقویان حسینی
نشانی: میدان آرژانتین خ الوند بلوار بهاران نبش کوچه راشل کوری
شماره پلاک: 21
کد پستی: 1516616114
تلفن: 88512078
تلفن همراه: 09123255636