راتین

نام تجاری: راتین
رسته: طراحی و برش شبرنگ
مدیر عامل: نوید اه محمدی
نشانی: چهارراه استامبول کوچه باربد خ فردوسی ساخنمان سیما
شماره پلاک: 41
کد پستی: 11446131165
تلفن: 36059926
تلفن همراه: 09122473702
Edit