راستگو

نام تجاری: راستگو
رسته: فروشگاه ملزومات چاپ
مدیر عامل: احمد راستگو
نشانی: خیابان سعدی شمالی ،خیابان شهیدابراهیم نادری ،خانقاه مطهریه
شماره پلاک: 3
کد پستی: 1148853115
تلفن: 33903808
تلفن همراه: 09124023694