رامتین

نام تجاری: رامتین
رسته:
مدیر عامل: رامتین اصغرپور
نشانی: خیابان انقلاب اسلامی ، خیابان فخررازی ، خیابان ژاندارمری
شماره پلاک: 82 (همکف و زیرزمین)
کد پستی: 1314763611
تلفن: 66403111
تلفن همراه: 09121257444