رایانه افق

نام تجاری: رایانه افق
رسته: خدمات چاپ
مدیر عامل: علیرضا سمیعی زاده
نشانی: بهارشمالی، خیابان شهیدجوادکارگر
شماره پلاک: 35
کد پستی: 1563757414
تلفن:
تلفن همراه: 09121132340