رحمانی

نام تجاری: رحمانی
رسته: خدمات چاپ (چاپخانه)
مدیر عامل: علی رحمانی
نشانی: میدان امام حسین (ع)، خیابان شهید برادران محمدی
شماره پلاک: 52 و 50
کد پستی: 1617937119
تلفن: 767940
تلفن همراه: 09121835841