رخشان چاپ پارس

نام تجاری: رخشان چاپ پارس
رسته:
مدیر عامل: رخشا فروتن پی
نشانی: جاده مخصوص کرج کیلومتر17 خ61(داروپخش)بن بست رضا
شماره پلاک: 4
کد پستی: 1397143381
تلفن: 44988906
تلفن همراه: 09121971597