رستا

نام تجاری: رستا
رسته: طراحی گرافیک فلکس
مدیر عامل: مصطفی دولت آبادی فراهانی
نشانی: خیابان ملت ، برج بهارستان ، بلوک B ، پلاک 165 ، ط10 ، واحد 105
شماره پلاک: 165
کد پستی: 1141665438
تلفن: 33993454
تلفن همراه: 09122212943
Edit