رنگین نئون

نام تجاری: رنگین نئون
رسته: تابلو ساز نئون پلاستیک
مدیر عامل: محمد حسنی
نشانی: جاده مخصوص کرج کیلو متر 13 خیابان امید خیابان پنجم شرقی
شماره پلاک: 9
کد پستی: 1399936611
تلفن: 44901489
تلفن همراه: 09121996859
Edit