رنگ در رنگ

نام تجاری: رنگ در رنگ
رسته: تابلو ساز نئون پلاستیک
مدیر عامل: محمد رحیمی
نشانی: اتوبان بسیج مستضعفین کوچه شهید محمد سیفی (11) پلاک 135
شماره پلاک: 135
کد پستی: 1786763117
تلفن: 02133153806
تلفن همراه: 09124873949
Edit