رواق روشن مهر

نام تجاری: رواق روشن مهر
رسته: خدمات چاپ
مدیر عامل: سیّدمجتبی نبوی
نشانی: بزرگراه فتح ، روبروی پایگاه یکم شکاری
شماره پلاک: 134(همکف)
کد پستی: 1385663511
تلفن: 66606098
تلفن همراه: 09121130198