روشن

نام تجاری: روشن
رسته:
مدیر عامل: حسینقلی امیدروشن
نشانی: خیابان ولی عصر (عج) جنوبی ، پائین تر از چهارراه مختاری
شماره پلاک: 11
کد پستی: 1196873519
تلفن: 55377101
تلفن همراه: 09192349598